HISTORIE

Historie chebské házené sahá do počátku padesátých let minulého století, kdy se na hřištích hrála „česká házená“. Přibližně v roce 1956 pak v Chebu přechází jak ženské, tak mužské složky na systém „handbal házené“ . Od tohoto roku se přibližně traduje vznik a počátek házené, v tehdy , nejzápad -nějším okrese Cheb. Přibližně v letech 1970 – 1973 začala činnost mužské házené Dukla Cheb. Jednalo se o sportovce-házenkáře, kteří byli povinnou vojenskou službou převeleni na západ tehdejšího Československa.

V roce 1971, po vybudování nového antukového hřiště a šaten za tribunou stadionu kopané, a dále po otevření nové sportovní haly v roce 1972, se výrazně zvýšila sportovní činnost házenkářů a házenkářek. Oddíl tehdy vznikl pod hlavičkou TJ Lokomotiva Cheb. V této době stoupala výkonnost především dorosteneckých družstev chlapců a dívek. Z tohoto období vzešli reprezentanti ČSSR v juniorech Alois Chmelíř, přes juniorku až reprezentační družstvo Jaroslava Havlíčková. Na základě úspěchu chebských házenkářek se zrodil nápad uspořádat v roce 1974 první mezinárodní turnaj reprezentačních družstev. U tohoto zrodu stáli dva hlavní protagonisté p. Štěpán Sláma a p.František Vondrášek. Turnaj od r. 1974 do roku 1989 nesl název „O štít vítězného února“, od roku 1990 pak „ O štít města Chebu“, a to do dnešní doby. Za celou dobu trvání turnaje, která k dnešnímu dni čítá 42 ročníků se zde bez přerušení vystřídalo více jak 30 reprezentačních celků z celého světa , František Vondrášek pak všech 42.ročníků organizoval jako sekretář turnaje. V roce 1976 se v Chebu hrála 1. skupina MS světa, které se pořádalo v ČSSR. Reprezentace žen má zde pravidelně výcvikový tábor, sehrála zde řadu kvalifikačních utkání o postup na ME a MS.